Fyzická ochrana majetku v objekte zákazníka / ochrana vstupov objektov

Poskytnutie silnych chlapov – uniformovanú strážnu službu, ktorá bude podľa predstáv a požiadaviek monitorovať vstup, výstup alebo stav v danom objekte.

Prevoz cenín a peňazí

Bezpečný prevoz veľkých obnosov z kancelárie priamo do bankového ústavu alebo do iného zariadenia.

Hliadka pešej obchôdzky objektu, vonkajšieho perimetru a vnútorných priestorov

Kontrola neporušenosti plášťa budovy, zariadení, pokladne, trezorov, telekomunikačných zariadení, ekonomického informačného systému, uzáverov plynu, vody a pod., zaparkovaných automobilov, neporušenosť hasiacich prístrojov, kancelárie vedúcich pracovníkov a iné.

súkromná
bezpečnostná
služba

Ochrana majetku a osôsb

Zmluvná ochrana presne podľa Vašich predstáv.

Fyzická ochrana v priestoroch zákazníka

Poskytujeme uniformovanú strážnu službu.

Prevoz cenín a peňazí

Bezpečný prevoz veľkých obnosov.

Fyzická ochrana osôb - bodyguard

Ochrana zdravia, rodiny a toho najdôležitejšieho

Bezpečnostná elektronická ochrana

Zamedzovanie nedovoleného vstupu

Hliadka pešej obchôdzky objektu

Kontrola neporušenosti plášťa budovy

viac než zmluvných zákazníkov

rokov skúseností

hodín dostupnosť

%

Team

%

Zodpovednosť