Chránime to, čo je pre Vás najcennejšie

O spoločnosti Albasec, s.r.o.

Spoločnosť ALBASEC s. r. o. je firma, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti zabezpečuje ochranu majetku a osôb, informátorských a strážnych služieb.

Albasec je držiteľom licencie na prevádzkovanie strážnej služby pričom spoločnosť disponuje základňou zamestnancov s dlhoročnou praxou a skúsenosťami odpovedajúcimi pracovnému zaradeniu strážnik aj informátor.

Spoločnosť ALBASEC s. r. o čerpá svoje skúsenosti z dlhoročnej činnosti ochrany majetku a osôb. Našim cieľom je stať sa popredným a komplexných partnerom nielen v Bratislavskom kraji ale na celom území Slovenska a blízkom okolí.