Prehľad držaných licencií a certifikátov

Licencia strážnej služby PS: 001583

Licencia strážnej služby PS: 001583

platnosť do: 12.6.2031

 

Držiteľ licencie je oprávnený vykonávať činnosť strážnej služby v zmysle zákona o poskytovaní služieb v oblasti SBS a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

Certifikát EN ISO 9001:2015

Certifikát EN ISO 9001:2015

platnosť do: 10.10.2024

 

Držiteľ certifikátu v oblasti poskytovania SBS služieb v zmysle ISO 9001:2015 vydané eucert, s.r.o. dňa 11.10.2021.